Profesionální překlady odborné a technické ruštiny

Jako profesionální překladatelka s 20 letou praxí Vám nabízím kvalitní překlady odborných textů z českého do ruského jazyka, a naopak.

Specializuji se na překlady z oblasti strojírenství, stavebnictví, elektrotechniky, IT a dalších technických oborů. Dále mám bohaté zkušenosti s překlady ekonomických a právnických textů.

Poskytuji tlumočnické služby - konsekutivní a informativní tlumočení při obchodních jednáních, seminářích, i na zahraničních cestách.

Vyhotovím Vám korektury již přeložených textů, korektury stylistické a terminologické, předtiskové korektury. Vyhledám Vám na internetu a přeložím ruské normy a předpisy.

Při rozsáhlejších nebo opakovaných zakázkách používám CAT nástroje, které zrychlují a zkvalitňují výsledný překlad.

Soudní překlady

Potřebujete-li překlad se soudním ověřením, doporučuji vyhledat soudem jmenovaného tlumočníka v Evidenci znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti ČR

nebo využít služeb překladatelské agentury, například Atingo (Praha), Edline (Uherské Hradiště)

Pražský hrad

Kontaktní údaje

RNDr. Petra Toptyginová
Zelenečská 506
198 00 Praha 9

+420 723 706 058

ceskoruskepreklady@email.cz info@ceskoruskepreklady.cz