Tlumočení ruského jazyka

Nabízím tlumočení konsekutivní, doprovodné i informativní. Mám zkušenosti zejména s tlumočením obchodních jednání, přednášek a seminářů.

V případě potřeby mohu vyhotovit dvojjazyčné zápisy z obchodních jednání, zajistit tlumočení na zahraničních pracovních cestách.

Pro tlumočení platí obvyklé dodací a platební podmínky. Základní účtovanou jednotkou je 1 den, což odpovídá 8 hodinám tlumočení.V případě, že vlastní doba tlumočení včetně času vynaloženého na cestu je kratší než 4 hodiny, účtuje se poloviční částka základní sazby.

Soudní překlady

Potřebujete-li překlad se soudním ověřením, doporučuji vyhledat soudem jmenovaného tlumočníka v Evidenci znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti ČR

nebo využít služeb překladatelské agentury, například Atingo (Praha), Edline (Uherské Hradiště)

Pražský hrad

Kontaktní údaje

RNDr. Petra Toptyginová
Zelenečská 506
198 00 Praha 9

+420 723 706 058

ceskoruskepreklady@email.cz info@ceskoruskepreklady.cz