Orientační ceník

  • - překlad z ruštiny do češtiny 270,- Kč za 1 NS
  • - překlad z češtiny do ruštiny 300,- Kč za 1 NS
  • - korektura, revize textu 90,- Kč za 1 NS
  • - editace textu 120,- Kč za 1 NS
  • - tlumočení konsekutivní, doprovodné - 5 000,- Kč za 1 den (8 hodin tlumočení)

Ceny jsou pouze orientační, vždy je s každým zákazníkem dohodnuta cena dle konkrétního rozsahu a podmínek. Zašlete ukázku z textu a Vaše požadavky ohledně rychlosti vyhotovení, obratem Vám sdělím nabídkovou cenu.

Cena za překlad je vyšší v případě expresního překladu (více než 6 NS za den, do 24 hodin, obratem), úzce specializovaného obsahu, špatně čitelného výchozího textu, složitého formátování či reklamního textu. Naopak, v případě velkého rozsahu, často opakujících se pasáží nebo dlouhodobé spolupráce, lze poskytnout množstevní slevu.
Dále je poskytována sleva za opakování/shodu textu u překladu textů, kde je účelné využít CAT nástrojů. Sleva v tomto případě může činit až 70 % základní sazby.


Vzhledem k tomu, že nejsem plátcem DPH, mé ceny jsou konečné a není třeba k nim přičítat daň z přidané hodnoty.

Cena překladu se stanovuje za jednu normostranu výsledného překladu. Jedna normostrana (NS) je 1800 znaků včetně mezer. Údaje o počtu znaků a počtu slov jsou k dispozici v MS Word, funkce Nástroje-Počet slov.

Základní účtovanou jednotkou pro tlumočení je 1 den, což odpovídá 8 hodinám tlumočení. V případě, že vlastní doba tlumočení je kratší než 4 hodiny, účtuje se poloviční částka základní sazby.

Soudní překlady

Potřebujete-li překlad se soudním ověřením, doporučuji vyhledat soudem jmenovaného tlumočníka v Evidenci znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti ČR

nebo využít služeb překladatelské agentury, například Atingo (Praha), Edline (Uherské Hradiště)

Pražský hrad

Kontaktní údaje

RNDr. Petra Toptyginová
Zelenečská 506
198 00 Praha 9

+420 723 706 058

ceskoruskepreklady@email.cz info@ceskoruskepreklady.cz