Korektury a revize přeloženého textu

Provádím gramatické, stylistické, odborné a předtiskové korektury jakýchkoli typů dokumentů psaných v češtině nebo v ruském jazyce, i revize textů:

• Gramatické a stylistické korektury - kontrola použité terminologie, pravopisu, použití interpunkčních znamének, stylu a překlepů.

• Terminologické korektury - kontrola správnosti odborných výrazů použitých v překladu.

• Předtiskové korektury - kontrola překlepů a formátování textu v dokumentech určených k tisku a grafické úpravy

• Revize textu - kontrola správnosti překladu

Přepisy textu

Zajistím přepis textu v ruském jazyce do elektronické podoby v případě špatně čitelných textů, tištěných rukopisů, strojopisů a úředních dokumentů, které nelze převádět pomocí dostupných softwarových nástrojů.

Další služby dle Vašich konkrétních potřeb

Provádím také vyhledávání informací na ruských webech, rešerše ruskojazyčných odborných článků, „rychlopřeklady“ po telefonu za měsíční paušální poplatek. Pomohu Vám najít na internetu potřebné ruskojazyčné normy a předpisy, které jsou k dispozici většinou bezplatně. Zajistím vytvoření a správu terminologických glosářů, a další jiné služby dle Vašich konkrétních potřeb.

Soudní překlady

Potřebujete-li překlad se soudním ověřením, doporučuji vyhledat soudem jmenovaného tlumočníka v Evidenci znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti ČR

nebo využít služeb překladatelské agentury, například Atingo (Praha), Edline (Uherské Hradiště)

Pražský hrad

Kontaktní údaje

RNDr. Petra Toptyginová
Zelenečská 506
198 00 Praha 9

+420 723 706 058

ceskoruskepreklady@email.cz info@ceskoruskepreklady.cz