Profesionální překlady odborné a technické ruštiny

Překládám z ruštiny do češtiny / z češtiny do ruštiny běžné texty a korespondenci, odborné právnické a ekonomické texty, projektovou, technickou a dodavatelskou dokumentaci z různých oborů, a také odborné texty z oblasti přírodních věd, zdravotnictví a farmacie.

Zakázky k překladu přijímám e-mailem na základě písemné objednávky s uvedením fakturačních údajů objednatele, případně osobně či poštou.

Překlad zpracuji standardně v textovém či tabulkovém editoru (MS Office, Apache OpenOffice), nebo přímo do zaslaného souboru (PowerPoint, Impress).


Základní cena překladu činí

  • z ruštiny do češtiny 270,- Kč za 1 NS
  • z češtiny do ruštiny 300,- Kč za 1 NS


Výsledná cena překladu však může být zvýšena či snížena s ohledem na odbornou náročnost, špatnou čitelnost textu, opakující se výrazy či pasáže, velký objem zakázky, dlouhodobou spolupráci, či použití CAT nástrojů.

Zašlete ukázku z textu k překladu a Vaše požadavky ohledně rychlosti vyhotovení, způsobu dodání apod., a obratem Vám sdělím nabídkovou cenu.

Soudní překlady

Potřebujete-li překlad se soudním ověřením, doporučuji vyhledat soudem jmenovaného tlumočníka v Evidenci znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti ČR

nebo využít služeb překladatelské agentury, například Atingo (Praha), Edline (Uherské Hradiště)

Pražský hrad

Kontaktní údaje

RNDr. Petra Toptyginová
Zelenečská 506
198 00 Praha 9

+420 723 706 058

ceskoruskepreklady@email.cz info@ceskoruskepreklady.cz