CAT softwarové nástroje

Při rozsáhlejších, opakovaných zakázkách nabízím vyhotovení překladů za použití CAT nástrojů, a to konkrétně programu SDL Trados Studio Freelance.

CAT je zkratka pro počítačem podporovaný překlad (Computer Aided Translation), tedy pro překládání za použití speciálního softwaru. Jde v podstatě o databázové programy – nejde o žádný typ strojových překladačů. Jejich použití je vhodné především u textů, v nichž se vyskytují opakující se pasáže a je kladen důraz na správnost a konzistentnost použité odborné terminologie.


Nejefektivněji lze program SDL Trados Studio využívat pro překlady rozsáhlé technické dokumentace (návody, příručky, katalogové listy, projektová dokumentace), obchodních smluv, účetních dokladů apod. Provádí-li zákazník po určité době revize či aktualizace těchto textů, systém automaticky překládá opakující se totožné segmenty, nabízí dřívější překlady podobných částí textu, které překladatel může pouze opravit či doplnit.

Tento systém také přispívá k zachování terminologické jednotnosti v případě překladů podobných textů, anebo na rozsáhlé zakázce může pracovat současně několik nezávislých překladatelů.

Lze také využít předchozí překladové paměti vytvořené v jiných programech, nebo předat zákazníkovi vytvořenou překladatelskou paměť, případně terminologický glosář, pro další využití v budoucnu. Anebo naopak, lze překladatelskou paměť dodatečně vytvořit i z dokumentů, při jejichž překladu nebyly CAT nástroje použity.

Pro zákazníka to vždy znamená rychlejší, kvalitnější a také levnější překlad.

Soudní překlady

Potřebujete-li překlad se soudním ověřením, doporučuji vyhledat soudem jmenovaného tlumočníka v Evidenci znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti ČR

nebo využít služeb překladatelské agentury, například Atingo (Praha), Edline (Uherské Hradiště)

Pražský hrad

Kontaktní údaje

RNDr. Petra Toptyginová
Zelenečská 506
198 00 Praha 9

+420 723 706 058

ceskoruskepreklady@email.cz info@ceskoruskepreklady.cz